BAYRAM VA TOMOSHALAR REJISSURASIDA SHAKLLANGAN YANGI TENDENSIYALAR

Аннотация

Mazkur maqolada zamonaviy ommaviy bayram va tomoshalar rejissurasida qо‘llanilayotgan
innovatsion texnologiyalar, yangicha rejissura, yangicha qarashlar va badiiy talqin asosida yuzaga
kelayotgan yangi tendensiyalar haqida ma’lumot berilib, bayram va tomoshalarni tashkil etishdan
sahnalashtirishgacha bо‘lgan jarayonlar hamda milliylik va zamonaviylik tamoyillarining о‘zaro
badiiy sintezi asosida yaratilgan kompozitsiya ijtimoiy-ma’naviy va kasbiy jihatdan tahlil etilgan.

PDF (English)